De Onyx fotogalerij

Dank u voor het kiezen van een Onyx product. Graag horen wij over uw project en de installatie van uw haard. In een paar stappen kunt u uw ervaringen vertellen. Het formulier hieronder kunt u hiervoor gebruiken en foto’s toevoegen. Als u het eenmaal heeft verzonden zullen wij dit in onze Onyx fotogalerij toevoegen en u een link hiervan toesturen zodat u het kunt zien.

  * dit is een verplicht veld

  Uw project informatie (dit zal online te zien zijn):

  Naam*

  Location/Town*

  Productnaam (indien bekend)

  Titel van uw project: *

  Beschrijving project*

  Image Upload

  Hier kunt u een foto van uw installatie showen of van de familie of uw huisdier uitgestrekt bij de haard. Wij zien ze ook graag en hieronder kunt u deze verzenden.

  Uw gegevens (voor intern gebruik en worden niet gepubliceerd):

  Aanhef*

  Voornaam*

  Achternaam*

  Email*

  Telefoon

  Straat

  Straat 2

  Plaatsnaam

  Postkode

  Uw dealer

  * dit is een verplicht veld

  Belangrijke informatie

  Als u een beoordeling of project verstuurt naar onze galerij gaat u ermee akkoord dat Onyx uw omschrijving en afbeeldingen mag gebruiken voor marketing doeleinden. Echter behoudt u alle rechten en het eigendom van uw materiaal en kunt u ons ten aller tijde verzoeken het te verwijderen van de website of indien het ergens anders is gebruikt. Graag willen wij u ervan verzekeren dat alle persoonlijke informatie die u geeft niet openbaar wordt gemaakt en niet wordt doorgegeven aan derde partijen. Wij willen u bedanken voor uw deelname en kijken ernaar uit om dit tentoon te stellen op de website.

  ““WIN de kosten van uw haard terug” Prijstrekking voorwaarden en condities:
  Deelname aan de prijstrekking gaat automatisch als het apparaat online wordt geregistreerd op de relevante Onyx site, mits u voldoet aan de voorwaarden hieronder;

  1. Deelname is automatische als de haard is geregistreerd en voldoet aan de voorwaarden hieronder;
  2. Door het maken van een product review kunt u meedoen aan een tweede trekking;
  3. Deelname vervalt als het product is retourneert na de registratie;
  4. De prijstrekking geldt niet in voor werknemers (of directe families), agenten of ande-ren met zakelijke connecties met Onyx;
  5. Het prijsgeld is gedefinieerd als de kosten die zijn betaald aan de Onyx (inclusief BTW) voor de aankoop van het apparaat, zoals op de kwitantie is aangegeven met de advies verkoopprijs als maximale waarde op het tijdstip van aankoop;
  6. De prijs is niet overdraagbaar;
  7. Een winnaar zal worden getrokken in een willekeurige trekking als de actie voor die periode is gesloten, op de 1ste werkdag in september en januari. De winnaar zal per email of telefoon op de hoogte worden gesteld. Er wordt geacht redelijk te verwachten moeite te doen om de winnaar op de hoogte te stellen. Indien desondanks het prijsgeld niet wordt opgeëist, zal een nieuwe trekking worden gedaan. Vanaf 1 september 2022 is de prijstrekking jaarlijks;
  8. De nieuwe productregistraties en contributies de die zijn gemaakt sinds de vorige trek-kingsperiode zullen automatisch meedoen met de eerstvolgende trekking;
  9. Bij deelnemen gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan wordt de deelname gediskwalificeerd;
  10. Onyx behoudt het recht om op elk moment zonder aankondiging de actie te verande-ren, aan te passen, te sluiten of in te trekken;
  11. De voorwaarden vallen onder Engels recht. De besluiten worden uitsluitend door Onyx gemaakt zonder verdere correspondentie;
  12. De promotie is uitsluitend geldig voor aankopen en installaties in het land van aan-koop. Aankopen in de volgende landen doen mee Verenigd Koninkrijk, Republiek Ier-land, Nederland, Frankrijk en België.

   


  Information regarding the processing of personal data

  Informatie betreffende Gegevensbescherming

  Betreffende de “Verordening Bescherming Persoonsgegevens” gedefinieerd als “De van tijd tot tijd betreffende verordening of richtlijn in verband met de Verordening Bescherming van Persoonsgegevens, inclusief maar niet gelimiteerd tot de EU Verordening van 25 mei 2018 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de “GDPR”) tevens toegevoegde lokale adaptaties en regulaties met betrekking tot data bescherming (“GDPR”), de data controller is Stovax Limited (registratie nummer 1572550) een bedrijf geregistreerd in Engeland met adres op Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton, Exeter, Devon, EX5 2FR Verenigd Koninkrijk.

  Stovax Limited, reg. nr. 1572550 verwerkt uw persoonsgegevens als u uw apparaat bij ons registreert voor de garantie en indien u hierboven expliciet heeft aangegeven waar u verdere informatie over wenst te ontvangen. Wij zorgen voor uw integriteit zullen u daarom met informatie voorzien over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  De toezicht op persoonsgegevens

  Stovax Limited houdt toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens. Onze contactge-gevens, voor beide bedrijven is Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton, Exeter, Devon, EX5 2FR Verenigd Koninkrijk

  Toezichthouder Persoonsgegevens

  U kunt contact opnemen met de toezichthouder persoonsgegevens op het volgende adres:

  The Company Secretary, Stovax Limited, Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton, Exeter, Devon, EX5 2FR Verenigd Koninkrijk

  Het doel en de juridische basis voor de verwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens door te bewaren, voor inzage en door registratie.

  De data die door ons worden bewaard bestaan uit datgene wat in het formulier hierboven is ingevuld.

  De juridische basis voor het verwerken van uw registratiegegevens zijn.

   

  • Het is nodig voor de werking van uw contract met uw leverancier en/of
  • Het voorziet in het naleven van onze jurische verplichtingen, onder de Engelse consu-mentenregelgeving; en/of
  • Uw instemming, daar waar u expliciet één van de drie boxjes hierboven heeft aange-klikt, dat u verdere informatie van ons wenst te ontvangen.

  U bent niet verplicht deze gegevens aan ons te geven.

  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  De persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt door de afdeling voor technische sup-port en klantenservice. Leden van de directie hebben een selecte toegang, maar alleen waar nodig is als onderdeel van het beheer van uw relatie met het bedrijf.

  Voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan de vereiste doelen van verwerking die hierboven zijn vermeld en voor zolang bewaring noodzakelijk onder Engelse fiscale wetgeving. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar na de overeenkomst met het bedrijf.

  Jou rechten

  Als het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw instemming, die u bij het in-vullen van het formulier hierboven expliciet heeft gegeven, en niet vanwege een andere juri-dische reden dan heeft u het recht uw instemming op elk moment in te trekken. Echter een dergelijke intrekking heeft geen effect op de rechtvaardigheid van de verwerking van uw per-soonsgegevens die zijn gebaseerd op uw instemming voor de intrekking. U heeft het recht op inzage tot welke persoonsgegevens zijn verwerkt en u kunt verzoeken om uw persoonsgege-vens te corrigeren. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen en te verzoeken om uw persoonsgegevens te beperken, tevens heeft u het recht om te verzoeken dat al uw per-soonsgegevens worden verwijderd. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te ontvan-gen in een gestructureerde, gebruikelijk en machine-leesbaar formaat en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere organisatie (data portability).

  Om deze rechten uit te voeren kunt u contact opnemen met de persoonsgegevens toezichthou-der, diens contactgegevens zijn hierboven vermeld. Mocht u niet tevreden zijn over onze ser-vice, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere autori-teit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.