Garantie

Onyx garantie voor 3 jaar op elektrische haarden

Onyx producten gekocht bij een aangesloten dealer uit ons netwerk heeft die binnen één maand na aankoop of installatie zijn geregistreerd hebben recht op de verlengde garantie. De startdatum voor uw garantieperiode is de datum van aankoop.

Voor registratie heeft u de gegevens van de dealer nodig. Producten die zijn gekocht buiten ons dealernetwerk, of die niet binnen een maand na aanschaf zijn geregistreerd, hebben een garantietermijn van 12 maanden. De verlengde garantie voor uw Onyx product verlengt de standaard garantie van 12 maanden tot een totale garantieperiode van 3 jaar.

U kunt hier uw aankoop online registreren. Als u uw product online registreert heeft u de optie om te kiezen om op de hoogte te blijven van technische nieuwtjes of productinformatie, zodat u nog meer plezier kunt hebben van uw nieuwe product.

Voorwaarde voor de verlengde garantie is dat de installatie voldoet aan de nationale bouwvoorschriften en regelgeving. Ook dient het product te zijn geïnstalleerd volgens de installatie instructies.

De garantie kan worden overgedragen als het product binnen de garantieperiode wordt doorverkocht. In dit geval dient Onyx hiervan binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Indien Onyx niet binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte is gesteld vervalt de garantie. Geef de gedateerde factuur/aankoopbewijs met het serienummer door aan de nieuwe eigenaar.

Het product moet goed worden onderhouden en voorzien van een service. Hieronder vallen onder andere het schoonmaken van de filters. Raadpleeg de installatie instructies en handleiding van uw Onyx product voor meer informatie over service en onderhoud.

Gedurende de gehele garantieperiode mogen alleen originele Onyx reserveonderdelen worden gebruikt voor reparaties en/of onderhoud van uw product. Deze onderdelen kunnen worden besteld bij een aangesloten dealer.

Verbruiksonderdelen vallen niet onder de garantie, dit zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of die vervangen moeten worden bij het normaal gebruik of onderhoud. Bijvoorbeeld glas, beeldscherm, lampen, LED bord, filters, batterijen en alle losse onderdelen die niet aan het toestel verbonden zijn.

Mocht u problemen hebben met uw product dan dient u eerst contact op te nemen met de dealer bij wie u het product heeft aangeschaft. De dealer zal u te hulp staan of na een bezoek contact opnemen met Onyx. De dealer heeft het serienummer nodig of het bewijs van registratie en het serviceboekje (de servicegeschiedenis is vereist voor alle producten ouder dan 12 maanden). Een garantieclaim zonder de benodigde informatie kan worden terugverwezen naar de dealer waar het product is aangeschaft.

Voor garantieclaims met beschadiging van apparaten of onderdelen, verf of andere visuele gebreken moet fotografisch bewijs worden geleverd. Het ontbreken van fotografisch bewijs kan vertraging veroorzaken of leiden tot het afwijzen van de claim.

Een garantieclaim kan alleen worden ingediend als de dealer het product heeft geïnspecteerd en vastgesteld dat er sprake is van een fabrieksfout. Bij ieder bezoek van een dealer of een erkende derde partij worden servicekosten in rekening gebracht indien onze technische dienst tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een fabrieksfout.

Voorwaarden en uitzonderingen

Het vervangen van verbruiksonderdelen gedurende de garantieperiode vallen niet onder de garantie. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderdelen die bij normaal gebruik door slijtage vervangen moeten worden, of onderdelen die vervangen moeten worden bij onderhoud. Deze onderdelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit glas, schermen, (gloei)lampen, LED-strips, batterijen en alle losse onderdelen die niet aan het toestel verbonden zijn.

De verlengde garantie van Onyx dekt niet het volgende:

  1. Geëmailleerde onderdelen, indien onderdelen onderhevig zijn geweest aan abnormaal hoge temperaturen, chemische schuurmiddelen of thermische schokken, die het schilferen, breken, verkleuren en het vormen van haarscheuren op de emaillen afwerking tot gevolg hebben.
  2. Schade als gevolg van incorrecte installatie en/of gebruik; indien niet in overeenstemming met de installatie handleiding van Onyx of niet in overeenstemming is met de lokale bouw-, brand- en veiligheidsvoorschriften.
  3. Problemen met netaansluiting of de stroomvoorziening.
  4. Schade als gevolg van nalatigheid in het onderhoud van het product. (Raadpleeg de handleiding voor bediening en onderhoud van uw Onyx voor meer informatie).
  5. Schade veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen, gebruik of reparatie.
  6. Schade of defecten veroorzaakt door opslag in een vochtige, onverwarmde omgeving.
  7. Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot andere betrokken producten die niet door Onyx zijn geleverd.
  8. Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot decoraties, meubilering of andere huishoudelijke producten.
  9. Kosten voor verwijdering en herinstallatie.

Gerepareerde of vervangen producten worden alleen gedekt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantietermijn. Als u een claim wilt indienen vanwege een gebrek of defect aan het product, dan dient u uw dealer binnen een redelijke tijdsperiode op de hoogte te brengen. Dit dient doorgaans te gebeuren binnen 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd. Indien het gebrek of defect is gemeld na de 14 dagen vanaf de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd; dan is Onyx niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of problemen die zijn opgetreden na deze 14 dagen; of die zijn veroorzaakt of verergerd door de te korte kennisgeving en hierdoor voorkomen hadden kunnen worden als er direct actie was ondernomen.

Als een productfout optreedt tijdens de garantieperiode, zal Onyx de nodige componenten of onderdelen om de fout te corrigeren kosteloos toesturen. De verlengde garantie maakt Onyx niet aansprakelijk voor speciale, bijkomende of gevolgschade, letsel bij personen of schade aan eigendom, of enige andere gevolgschade die verder strekt dan de wettelijke rechten van de consument. De aansprakelijkheid in deze situatie wordt gedekt door de verkoopvoorwaarden van Onyx.

De totale aansprakelijkheid van Onyx reikt niet verder dan de aankoopprijs die betaald is voor het product, behoudens bij de wet gestelde beperkingen. In geval van een claim behoudt Onyx zich het recht voor om het product in kwestie te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen.

Voor producten verkocht buiten het Verenigd Koninkrijk of Ireland geldt Engels recht.

Uw wettelijke rechten worden door de verlengde garantie van Onyx niet aangetast.

In geval van tegenstrijdigheden in de informatie zijn de garantiegegevens op de website doorslaggevend.

Let op: De garantie is alleen geldig voor aankopen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Republiek Ierland en Frankrijk.