Privacy beleid

Stovax Limited en Gazco Limited (“wij“, “ons”) zijn toegewijd om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen en te respecteren.

Dit beleid legt uit hoe de informatie die wij van u verkrijgen of die u ons geeft zal worden verwerkt. Gelieve het volgende zorgvuldig te lezen, om onze standpunten en werkwijze te begrijpen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij die zullen verwerken.

Betreffende de “Verordening Bescherming Persoonsgegevens” gedefinieerd als “De van tijd tot tijd toepasbare verordening of richtlijn in verband met de Verordening Bescherming van Persoonsgegevens, inclusief maar niet gelimiteerd tot de EU Verordening van 25 mei 2018 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de “GDPR”) tevens toegevoegde lokale adaptaties en regulaties met betrekking tot data bescherming (“GDPR”), de toezichthouder is Stovax Limited (registratie nummer 1572550) of Gazco Limited (registratie nummer 2228426) beide bedrijven zijn geregistreerd in Engeland op het volgende adres: Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF Verenigd Koninkrijk.

Onze aangewezen toezichthouder voor de GDPR is de Group Company Secretary, die via email gecontacteerd kan worden op privacy@stovax.com.

Informatie die wij over u kunnen verkrijgen

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft bij het registreren op www.Stovax.nl (“onze site”) of door het invullen van formulieren op onze site.
 • Informatie verstrekt bij het registreren van uw Product op onze site.
 • Informatie verstrekt aan ons als u goederen, diensten of informatie aanvraagt bij ons.
 • Informatie die u ons verstrekt in uw schrijven aan ons (inclusief emails).
 • Informatie die u ons verstrekt in een telefonisch gesprek. Wij kunnen de informatie die u met ons deelt registreren en bewaren.
 • Informatie die u ons verstrekt door het invullen van enquêtes of door het deelnemen aan promoties of prijstrekkingen. Wij kunnen u vragen een enquête in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeken, het is niet verplicht hier op in te gaan.
 • Details van uw bezoeken aan onze site inclusief, maar niet beperkt tot, gegevensverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegvens, indien vereist voor onze eigen onderzoek en de bron van waar u toegang krijgt tot onze site;
 • Informatie door ons verkregen door derden in overeenstemming met de Wet GDPR.

IP adressen en cookies

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer inclusief uw IP-adres, operating system en browsertype, zodat de systeemadministratie de verzamelde informatie kan rapporteren aan onze adverteerders. Dit betreft de statistische gegevens over de wijze en gewoontes van zoekopdrachten van onze gebruikers en bevat geen identificeerbare persoonlijke informatie.

Tevens kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemeen internetgebruik door cookies die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die overgedragen worden naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze website te verbeteren en een directe persoonlijke dienst te verlenen. Ze staan toe:

 • Om een inschatting te maken van het aantal bezoekers en hun gewoontes op de site;
 • Informatie te bewaren over voorkeuren, zodat wij onze site kunnen aanpassen aan individuele interesses;
 • Zoektochten te versnellen;
 • Gebruikers te herkennen bij terugkomst op onze site.

Door het activeren van de betreffende optie in uw browser kunt u deze cookies weigeren. Als u deze optie activeert kan het gebeuren dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van onze site. Als u de cookies accepteert, kan ons systeem cookies verspreiden wanneer u inlogt op onze site of de site bezoekt.

Graag willen wij u erop wijzen dat onze adverteerders gebruik kunnen maken van cookies, hierover hebben wij geen controle.

Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen verstuurd worden en opgeslagen worden op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Gemeenschap (“EEG”). Uw gegevens kunnen gebruikt worden door onze medewerkers of door onze leveranciers, die binnen of buiten de EEG werken. Deze medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met het verwerken van uw betaalgegevens en het zorgen voor ondersteunende klantendiensten. Door uw persoonsgegevens in te voeren gaat u akkoord met deze verzending, opslag en/of verwerking. Wij zullen alle mogelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle veiligheid behandeld worden in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Alle informatie die u ons geeft via email of bij gebruik van onze site wordt opgeslagen op onze beschermde servers of op de servers van derden (alleen met onze instemming).

Als wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u er één gekozen heeft) die u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, dan bent u verantwoordelijk om dit geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

De bescherming van overdracht van informatie is echter niet perfect. Hoewel wij al het mogelijke zullen doen om uw persoonsgegevens ten aller tijde te beschermen, kunnen wij u geen garantie geven over de veiligheid van uw persoonsgegevens die verstuurd zijn naar onze website; alle verzendingen zijn op uw eigen risico. Als wij eenmaal uw informatie ontvangen hebben, zijn er procedures en veiligheidsmaatregelen in plaats om onbevoegde toegang te voorkomen.

Gebruik persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor het volgende redenen gebruiken:

 • Het vergemakkelijken van het aanbod van goederen en diensten door derden op onze site.
 • Voor een effectieve overdracht van de inhoud van onze site naar u en uw computer.
 • Om u informatie te geven over producten of diensten die u heeft aangevraagd, alleen als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Zodat wij aan onze rechten en plichten kunnen voldoen die voortkomen uit onze contracten met u.
 • Zodat u kunt participeren in interactieve onderdelen op onze site, als u dit wenst.
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen op de site, betreffende goederen en/of diensten.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we uw gegevens gebruiken om elektronisch contact met u op te nemen (fax, telefoon, email of SMS) om u informatie te geven over goederen en diensten die u kunnen interesseren, of vergelijkbare of aanvullende informatie,of ter verbetering van producten die u heeft gekocht (betreffende informatie over goederen die u aan ons heeft gegeven bij het invullen van ons productregistratie formulier op onze site of ergens anders). We noemen dit soort informatie “Product updates”.
 • Wij en/of derden (die wij toelaten uw gegevens te gebruiken) zullen alleen elektronisch contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten als u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

Wij delen geen informatie over identificeerbare individuen met onze adverteerders, maar we kunnen wel algemene verzamelde informatie over onze gebruikers doorgeven (bijvoorbeeld dat 500 mannen onder de 30 jaar geklikt hebben op hun advertentie op een bepaalde dag). We kunnen dergelijke informatie ook gebruiken om onze adverteerders te helpen de gewenste doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld: vrouwen in een bepaalde regio). We kunnen gebruik maken van persoonsgegevens die we van u hebben gekregen zodat wij kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders om hun advertenties te richten aan een bepaalde doelgroep.

Doorgeven van uw gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan alle andere leden van onze groep, hieronder vallen onze dochterbedrijven, onze holding en diens dochterbedrijven, zoals beschreven in sectie 1159 van het VK ondernemingsrecht 2006.

Wij kunnen uw informatie openbaar maken aan derden.

 • Indien wij de onderneming of andere bedrijfsonderdelen zouden kopen of verkopen, waarbij we uw persoonsgegevens zouden moeten bekendmaken aan de koper of verkoper.
 • Als onze eigendommen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door een derde en de opgeslagen persoonsgegevens onderdeel zijn van de overgenomen eigendommen.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of in naleving van onze algemene voorwaarden en/of andere akkoorden; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten, derde partijen en onszelf te beschermen en te garanderen . Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties, zoals kredietinstellingen en instellingen voor fraudepreventie, om fraude te bestrijden en voorkomen, het verkleinen van kredietrisico en opvolgen van onze debiteuren.
 • Als wij een derde partij gebruiken om de servers te runnen waarop uw persoonlijke informatie opgeslaan is.
 • Of op een enig andere wijze elders vermeld

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden. Wij zullen u vooraf informeren (voor we uw gegevens verzamelen) als we uw gegevens gaan gebruiken voor dergelijke doeleinden, of als we uw informatie gaan delen met een derde voor dergelijke doeleinden. U kan uw recht uitoefenen om dergelijke gebruik te voorkomen door contact met ons op te nemen via: The Data Controller, Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England, EX2 7LF Verenigd Koninkrijk.

Onze site heeft soms links van en naar websites van onze klanten, distributeurs, handelaars, leveranciers, adverteerders of andere derden. Houdt er rekening mee dat als u een link volgt naar één van deze websites, dat deze websites hun eigen privacybeleid moeten hebben en wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of de inhoud of werking van deze websites. Gelieve de voorwaarden en beleiden na te lezen op deze websites voordat u er persoonlijke informatie op achterlaat.

Toegang tot uw persoonsgegevens

De GDPR geeft u het recht om toegang te krijgen tot bepaalde informatie die door ons wordt bijgehouden over u. Uw toegangsrecht kan uitgeoefend worden in overeenstemming met de GDPR.

Wij willen er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en bijgewerkt zijn. U mag ons vragen gegevens te corrigeren of te verwijderen als u denkt dat deze niet klopt.

Wijzigingen aan ons privacy beleid

Alle toekomstige wijzigingen die we maken aan ons privacybeleid zal op deze pagina geplaatst worden en indien van toepassing kunt u op de hoogte gebracht worden via email. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Klik hier voor toegang of wijziging van uw persoonlijke gegevens.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende dit persoonsgegevens beleid zijn meer dan welkom en kunnen geadresseerd worden aan: The Company Secretary, Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England, EX2 7LF Verenigd Koninkrijk.